Henótês-seurakunta Henótês-seurakunta

KUTSU IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN

PELASTUKSEN PERUSTUS = JEESUS KRISTUS

Kaikki alkoi syntiinlankeemuksesta

Jumala loi Aadamin ja Eevan luomiskertomuksen mukaisesti: "Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet" (1. Moos. 1:27)

Mooseksen kirjan mukaan ihminen sai olla Jumalan kasvojen edessä paratiisissa. Ainoan ehdon, jonka Jumala asetti oli tämä: Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman". (1. Moos. 2:16)

Samassa kirjassa myöhemmin kerrotaan kuinka Saatana petti ihmisen tekemään vastoin Jumalan tahtoa: Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi'." Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan". Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti. (1. Moos. 3:1)


Karkotus Jumalan yhteydestä, paratiisista

Tämä teko, tottelemattomuus Jumalaa kohtaan, johti ihmisen karkottamiseen paratiisista: Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!" Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. (1. Moos. 3:22)


Synti erottaa ihmisen Jumalasta

Aadamin pojista Aabelista ja Kainista kerrotaan, kuinka Kain vihastui kun Herra ei katsonut hänen maan hedelmistä antamaansa uhrilahjaan vaan veljensä lauman esikoisista tuomaan uhrilahjaan: Silloin Kain vihastui kovin, ja hänen hahmonsa synkistyi. Ja Herra sanoi Kainille: "Miksi olet vihastunut, ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä!" (1. Moos. 4:5)
Kain ei hallinnut syntiä, vaan tappoi veljensä Aabelin.

Samoin me, sinä ja minä, itse emme voi hallita syntiä, joka väijyy meidän ovellamme. Luonnostamme olemme sen alaisia, valmiina kateuden, vihan, ylpeyden ja itsekkyytemme vuoksi vaikkapa tappamaan. Raamatussa Jeesus sanoo: "Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys" (Joh. 10:10)
Siten Jumala ilmoittaa selvän jaon häntä seuraavien ja saatanaa seuraavien kohtalolle. Saatana, Jeesuksen lauseessa tarkoittama varas, on tullut ihmisten keskuuteen tuhoamaan sen, miksi Jumala tarkoitti ihmisen. Saatanan tarkoitus on tuhota jokaisen ihmisen yhteys Jumalaan, varastaa heidän elämänsä. Tämä kaikki siksi että saatana ylpistyi ja lankesi halutessaan olla kuten Jumala ja joutui karkotetuksi Jumalan valtakunnasta.

Jeesuksen mukaan ne, jotka eivät ottaneet Jeesusta vastaan olivat perkeleestä: "Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden." Joh. 8:44

Samoin Jeesus sanoi: "Sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne." Joh. 8:24


Uudestisyntyminen

Kun Jumala sanoi, että ihmisen on kuolemalla kuoltava, ei hän valehdellut. Ero Jumalasta merkitsee meille kuolemaa. Tämä on todella käsitettävä sekä hengellisesti, että ruumiillisesti. Me olemme Jumalan silmissä kuolleita, jollei hän meitä synnytä uudesti, ylhäältä. Jeesus sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
(Joh. 3:3).

Ihmisten tulee tehdä ratkaisu elämänsä aikana. Ratkaisu tehdään iankaikkisen elämän ja kuoleman välillä. Jeesus on luvannut iankaikkisen elämän niille, jotka häntä seuraavat: Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?" Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista". Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me siitä saamme?" Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän." (Matt. 19:23)

Tässä Jeesus siis kertoo meille, että pelastuminen on mahdollista vain Jumalan avulla. Ihminen itse ei voi pelastaa itseään, ei teoilla eikä hyvyydellään.


Kuka oli Jeesus ja miksi julistamme Hänestä

Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan: "Joka syntiä tekee se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot." (1. Joh. 3:8)


Miten perkeleen teot tehtiin tyhjiksi Jeesuksessa?

Johannes kirjoittaa siitä: Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. (1. Joh. 4:9)


Miksi Jumalan piti uhrata ainoa poikansa meidän syntiemme sovitukseksi?

Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä; sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan, sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt". Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan, sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. (Hepr. 9:11)

Siten näemme, ettei ilman verenvuodatusta tapahdu anteeksiantamista. Samoin näemme, että Jeesus ollen synnittömänä otollinen sovitusuhri, kertakaikkisella uhrillaan, se on ristintyöllään, on poistanut kaiken synnin niiltä, jotka häneen turvaavat. Jeesuksen ristillä vuodattama veri on meidän pelastuksemme. Tällä teolla tehtiin tyhjiksi saatanan teot. Sillä jokainen, joka uskoo Jeesuksen sovitustyöhön ja ylösnousemukseen kaikkien syntien sovittajana, saa Jumalan lupauksen mukaan iankaikkisen elämän.


Sana rististä on hullutus, mutta samalla pelastus

Mietit ehkä, mitä järkeä tässä kaikessa on. Eikö tämä ole mielettömyys? Raamattu vastaa Paavalin sanoin: Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi". Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. (1. Kor. 1:18)


Jeesuksen sovitustyö oli armolahja Jumalalta

Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet - sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. - Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi; sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. (Room. 5:12)


Jumala kutsuu meitä parannukseen

Jeesus kertoo vertauksessaan kuninkaasta, joka järjesti häät, niistä, jotka olivat kutsutut, mutta jotka maallisten asioiden vuoksi eivät ottaneet kutsua vastaan. Silloin kuningas sanoi: "Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia". Lisäksi hän sanoi: "Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin keitä tapaatte". Juutalaiset ovat Jumalan valittu kansa. Heidän kiellettyään Messiaansa, Jeesus, annettiin meille pakanoille mahdollisuus tulla Jumalan häihin. Sinuakin on varmasti monesti vedetty hihasta mukaan. Olet ehkä ajatellut, ettet halua leimautua uskovaiseksi. Olet myös saattanut ajatella, ettet ole kelvollinen Jumalalle. Älä kuitenkaan estele, sillä Jumala ei kutsu loputtomiin. Jumala sanoo: "Kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus". Siltä en voi minä, etkä sinä välttyä. Parannus on se, että me otamme vastaan Jumalan kutsun ja palaamme hänen tykönsä. Jumala antaa meille voiman tulla hänen opetuslapsiksensa: "Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta." (Joh. 1:11)

Pietari sanoo: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme , kutsuu." (Apt. 2:38)


Ota vastaan kutsu ja tule seurakunnan yhteyteen

Raamatun mukaan seurakuntayhteys on paikallisten uskovien yhteyttä. Jeesus haluaa meidän olevan yhtä Jumalan Hengen, se on Pyhän Hengen kautta. Yhteyttä ei rakenneta inhimilliseltä pohjalta. Paavali sanoo: "Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa."