Henótês-seurakunta Henótês-seurakunta

HENÓTÊS - YHTEYS KRISTUKSESSA


Henótês-sana on kreikkaa ja sen merkitys on yhteys Kristuksessa. Henótês on yhdistyslain pohjalta toimiva kristillinen seurakunta ja järjestö, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä löytämään Raamatun mukainen usko Jeesukseen Kristukseen ja auttaa uskovia kasvamaan Kristuksen tuntemisessa.

Haluamme pitäytyä julistuksessamme mahdollisimman tarkasti Raamatun mukaisessa Sanassa. Käytämme suomenkielisissä tilaisuuksissa ainoastaan vuodelta 1933/1938 olevaa raamatunkäännöstä. Seurakunnan dogmin (virallisen opin) perustana ei ole Raamatun lisäksi muuta kirjallisuutta.

Henótês ei ole minkään seurakunnan tai järjestön alainen yhdistys. Jokaista paikallista seurakuntaa johtaa vanhimmisto samoin kuin apostolisena aikana. Mitään valtakunnallista kattojärjestöä tai organisaatiota eri Henótês-seurakunnilla ei ole.

Jäseneksi seurakuntaan voivat kuulua uudestisyntyneet ja uskovien kasteella käyneet kristityt. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy.

Lisää tietoa Henótês-historiasta...

Joh.3:16-18
"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen."

Kaikki olette tervetulleita tilaisuuksiimme 

Jeesus on Herra -konferenssi La-Su 30-31.3.2024Sivut päivitetty 19.2.2024